Inveegzand tussen de tegels vermindert de kans op onkruid

Krijg je al zin om je nieuw verkregen wijsheid toe te passen?