Als je in de winter niets aan de tuin kan doen, ga dan je gereedschap slijpen

Krijg je al zin om je nieuw verkregen wijsheid toe te passen?